Nasze usługi

MILLENNIUM OFERUJE:

  • Prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów
  • Prowadzenie Ksiąg Handlowych (Rachunkowych)
  • Prowadzenie ewidencji ryczałtowych
  • Obsługa kadrowo – płacowa
  • Rejestracja działalności gospodarczej
  • Roczne rozliczenia podatkowe PIT

Prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów

ewidencja kosztów i przychodów • rejestry VAT • ewidencja środków trwałych • ewidencja wyposażenia • obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli • rozliczenia z Urzędami (ZUS, Urząd Skarbowy)

Prowadzenie Ksiąg Handlowych (Rachunkowych)

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością • Spółki Akcyjne • inne spółki prawa handlowego • osoby fizyczne oraz spółki cywilne osób fizycznych, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800.000 EURO

Prowadzenie Ewidencji Ryczałtowych

ewidencje VAT • obsługa pracowników • rozliczenia z Urzędami (ZUS, Urząd Skarbowy)

Obsługa kadrowo – płacowa

sporządzanie list płac • sporządzanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA) • deklaracje ZUS – przekaz elektroniczny • deklaracje podatku od osób fizycznych (PIT 4R) • nadzór nad dokumentacją kadrową – w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych

Rejestracja działalności gospodarczej

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą • spółki cywilne

Comments are closed.

  • Informacje Teleadresowe